İlhame Qedimova
21 Temmuz 1975 tarihinde Bakü'de doğmuştur. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesine başlayan Qedimova, 1999 yılında mezun olmuş,  aynı üniversitede Hukuk alanında 1999-2001 yılları arasında yüksek lisans, 2002-2009 yılları arasında ise Doktorasını tamamlamıştır.
2018 yılı Eylül ayında Azerbaycan Kend Teserrüfatı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanmıştır.