MEZUNLARIMIZ

Detay

Op. Dr. Adamu Issaka2006 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki eğitimini tamamlayan Adamu Issaka, 2013 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi uzmanlık belgesini almıştır. 2008-2013 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak bulunmuştur. 2013 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nda başasistan olma başarısı gösterdikten sonra, 2014 yılında aynı hastanede Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Misafir Öğretim üyeliği yapmıştır. 2015 yılında ülkesi Gana’ya dönerek Gana’da Tıp ve Göğüs Cerrahisi Uzmanlığı Denklik Sınavında başarılı olmuştur.

2017 yılında Gana Kalkınma Çalışmaları Üniversitesi’nde (University For Development Studies) yardımcı doçent unvanını almıştır. Bilimsel ve Akademik Çalışmalar Ödülü Op. Dr. Adamu Issaka; Gana Tıp ve Diş Hekimleri Birliği (Medical and Dental Association – GMDC), Kalp ve Göğüs Cerrahisi Ağı (Cardiothoragic Surgery Network – CTSNet), Uluslararası Göğüs Duvarı Grubu (Chest Wall International Group - CWIG), Avrupa Kalp ve Göğüs Cerrahisi Derneği (European Association for Cardio-Thoracic Surgery – EACTS), Avrupa Solunum Derneği (European Respiratory Society - ERS), Avrupa Göğüs Cerrahları Derneği (European Society of Thoracic Surgeons - ESTS), Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), Türk Toraks Derneği (TTD), Türk Göğüs Cerrahisi Derneği (TGCD) üyesidir. Op. Dr. Adamu Issaka, Göğüs Cerrahisi Kırmızı Kitabın 2. baskısındaki “Nadir Konjenital Göğüs Duvarı Deformitelerinin Cerrahi Tedavisi” adlı 59. bölümü Prof. Dr. Mustafa Yüksel ile birlikte yazmıştır. Ayrıca Çocuk Göğüs Cerrahisi adlı kitapta “Pediyatrik Akciğer Apsesi” bölümünü kaleme almıştır. Bütün bunların yanı sıra Erişkin Göğüs Cerrahisi kitabının 91. bölümü “İnterstisiyel Akciğer Hastalığı Tanısında Göğüs Cerrahının Rolü” ve 93. bölümü “Kronik Ampiyem ve Bronkoplevral Fistülde Cerrahi Yaklaşım” Op. Dr. Adamu Isaaka’ya aittir.


0 Yorum

Bizimle İletişime Geçin 👋

Görüş, öneri ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın.